elise@typischtermeer.nl| 06 - 55 68 83 56
05
FEB
2020
Purpose marketing, doe (het) gewoon

Purpose-marketing, doe (het) gewoon

Purpose-marketing heeft veel te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven waar ik kom, hoor ik echter niet over hun purpose. Die zijn gewoon goed bezig, zorgen goed voor hun mensen en hun omgeving. Is purpose-marketing onzin?

Why?

Purpose-marketing heeft veel te maken met CSR – corporate social responsibility, of in gewoon Nederlands, MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kort door de bocht betekent purpose-marketing dat je als bedrijf rekening houdt met maatschappelijke issues en daarover communiceert. Daarbij komt de ‘why’-vraag onherroepelijk naar voren. Wat is je bestaansrecht? Wat voegt jouw bedrijf/organisatie/merk/product toe aan onze maatschappij, aan onze wereld. Met andere woorden, waartoe ben je op aarde?

De wereld een beetje mooier maken

Bedrijven waar ik kom, hoor ik niet over ‘purpose’. Die zijn knetterhard aan het werk, waarbij ze goed voor hun mensen en de omgeving zorgen. Zij investeren in duurzame energie, omdat ze het gaaf vinden om zo handen en voeten te geven aan de energietransitie. Zij zoeken naar nieuwe middelen of processen om hun milieu-impact te verkleinen. Zij nemen hun zorgplicht voor hun medewerkers zo serieus, dat ze niet alleen een gezond en veilig werkklimaat creëren, maar ook bijspringen als een medewerker door privéproblemen in de knel raakt.

Laat zien wat je beweegt, wat je doet en hoe je dat doet.

Kortom: zij maken de wereld een beetje mooier. Dit soort thema’s meenemen in beslissingen en daar budgetten voor reserveren? Zij doen het gewoon. Omdat dat goed is voor de maatschappij en de leefomgeving, maar ook omdat het goed is voor het bedrijf. Niets om ingewikkeld over te doen.

Is purpose-marketing onzin?

Persoonlijk krijg ik altijd een beetje jeuk van termen als purpose-marketing. Dat betekent zeker niet dat het onzin is. Als je als organisatie serieus werk maakt van duurzaamheid, je verantwoordelijkheid neemt op maatschappelijk en sociaal vlak, mag je daar best een beetje trots op zijn. Laat zien wat je beweegt, wat je doet en hoe je dat doet. En als het helpt: transparantie is een belangrijk onderdeel van MVO. Zo beschouwd is purpose-marketing je plicht.

Doe (het) gewoon

Zoals altijd heb je praters en doeners. De praters – bedrijven met een ruim marketingbudget en die MVO als marketingtool zien – hebben weliswaar een goed verhaal, maar zijn soms helemaal niet zo goed bezig. De doeners doen gewoon, maar vertellen dat te weinig! Dat is jammer.

De moraal van dit verhaal: ben je een doener en vind je het vanzelfsprekend om je bijdrage te leveren aan een betere wereld? Bedenk dan dat dit voor de ander waarschijnlijk helemaal niet zo gewoon is.

Wees dus niet te bescheiden en vertel je verhaal! Ik schrijf het graag voor je op.

Interessant onderwerp? Lees dan ook eens Storytelling: 7 tips voor een goed verhaal

03
APR
2019
Storytelling

Storytelling: 7 tips voor een goed verhaal

Storytelling

Storytelling is een fantastisch instrument waarbij praktijkervaringen en succesverhalen vaak het uitgangspunt zijn. Zeven tips voor een goed verhaal!

Er was eens…

Al is storytelling een veel gebruikte marketingterm, ik heb er wat moeite mee. Storytelling doet mij te veel denken aan sprookjes vertellen voor het slapen gaan. En dan te bedenken dat er zelfs bedrijven zijn die een Chief Storytelling Officer hebben aangesteld. Dat is gewoon een beetje eng toch?

Hoeveel weerstand de term ook oproept, storytelling is een fantastisch instrument, mits het verhaal sterk is en echt goed verteld wordt. Het is ook wel iets meer dan een verhaal over wie je bent en wat je doet, al moet de visie en missie van het bedrijf of de organisatie natuurlijk herkenbaar zijn: waartoe zijn wij op aarde, wat is ons bestaansrecht, wat hebben wij te bieden?

Vaak zijn praktijkervaringen en succesverhalen het uitgangspunt bij corporate storytelling. Zeven tips om de corporate story goed over te brengen.

Tip 1: Gebruik anekdotes en aansprekende voorbeelden

Een authentiek verhaal, gelardeerd met anekdotes en aansprekende voorbeelden is veel makkelijker te onthouden dan een presentatie of artikel waarbij de feiten en cijfers weinig inspirerend worden opgedreund.

Tip 2: Speel in op het gevoel

Corporate storytelling werkt nog beter als je een emotie weet op te wekken. Dat kan blijdschap zijn, denk aan Zalando, of juist een appel doen op je (sociale) verantwoordelijkheid. 

Tip 3: Gebruik metaforen

Metaforen werken vaak ook heel goed om de boodschap zo over te brengen dat deze blijft hangen. Niet altijd makkelijk, maar als je een goede metafoor kunt vinden, boek je gegarandeerd succes.

Tip 4: Blijf bij de waarheid!

Een beetje aandikken mag misschien nog net, maar let op dat je het bij de waarheid houdt. Wanneer lezers of toehoorders het gevoel krijgen dat ze voorgelogen worden, is dat desastreus voor het zorgvuldig op gebouwde imago. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.  Denk maar even aan de politicus die in zijn verhaal refereerde aan een persoonlijke ontmoeting met de Russische president en je begrijpt direct wat ik bedoel.

Tip 5: Zorg voor een goede verteller

Een goed verhaal is niet genoeg, ook de verteller speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. Iedereen heeft wel eens een presentatie, een workshop of een congres meegemaakt, waarbij je het maar wat moeilijk had om je gaap te onderdrukken en de kern van de boodschap volledig aan je voorbij ging. Storytelling werkt alleen als je iemand hebt die je verhaal op een boeiende manier vertelt, of het nu gaat om – geschreven of gesproken – woorden of beelden. Soms zijn er mensen in de organisatie te vinden die die gave hebben. Dankbaar gebruik van maken! Zo niet, wees dan zo eerlijk en verstandig en zoek hulp van buiten. Een saaie verteller is dodelijk.

Tip 6: Ga op zoek naar de verhalen in de organisatie

Als er binnen de organisatie niemand is die een verhaal goed kan overbrengen, wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen goede succesverhalen en mooie praktijkervaringen zijn! Vaak zitten de hoofden van mensen vol met anekdotes, ideeën en herinneringen. Het is alleen de kunst om het er op de juiste manier uit te krijgen en te vertalen naar een boodschap die raakt. Een goede interviewer, iemand die goed luistert en doorvraagt, kan een verhaal tot leven brengen, zo op papier zetten dat het wegleest als een spannend boek en, belangrijker nog, beklijft.

Tip 7: Storytelling, leg de verhalen vast

Tot slot: het lastige van anekdotes en praktijkervaringen is dat ze vaak persoonsgebonden zijn. Vertrekt de betreffende collega, dan neemt hij of zij zijn verhalen mee. Het zou fantastisch zijn als iedereen z’n belevenissen op een centrale plaats bewaart, zodat ze altijd weer gebruikt kunnen worden. Je zou er bijna een Chief Storytelling Officer voor aanstellen!